///ساخت دستگاه رطوبت ساز با میکروکنترلرهای Holtek

ساخت دستگاه رطوبت ساز با میکروکنترلرهای Holtek

ساخت دستگاه رطوبت ساز با میکروکنترلرهای Holtek
مقدمه

دستگاه رطوبت ساز یک وسیله خانگی می باشد که رطوبت را در یک اتاق و یا در کل خانه زیاد میکند . برخی از رطوبت‌سازها معمولاً جهت ایجاد رطوبت دریک اتاق یا در کل منزل مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی رطوبت ساز کوره‌ایی به سیستم لوله کشی خانه متصل می شود و در تمام خانه رطوبت ایجاد می‌کند. مشکلات کاهش رطوبت ممکن است در آب‌و هوای بیابانی خشک و داغ و یا در فضاهای گرم به لحاظ مصنوعی وجود داشته باشد.
در زمستان که هوای سرد بیرون در داخل گرم می‌شود، رطوبت به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد کم میشود. این افت رطوبت می‌تواند با خشک کردن غشاء مخاطی مثل سطح گلو یا بینی موجب تأثیرات بهداشتی مخرب یا آسیب تنفسی بشود. رطوبت پایین همینطور می‌تواند لوازم چوبی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب انقباض، سست شدن اتصالات و شکستن قطعات چوبی بشود. کتاب‌ها، کاغذها و لوازم هنری هم ممکن است در رطوبت پایین سست و جمع شوند. علاوه بر آن، الکتریسته ثابت ممکن است در رطوبت پایین مشکل ایجاد کند و موجب شود پارچه‌ها به هم و گرد و خاک و ذرات هوا به سطوح دارای الکتریسیته بچسبند.

ساختار مدار

مشخصات میکروکنترلرهای قابل استفاده در مدار
PACKAGEOTHERSInterfaceCLOCKROM/RAM/EEPTIMERIO / SCOMVDDPart Number
8/10SOPOCVP12MHz HIRC1K / 64 / 3228 / –2.55 ~ 5.5VHT45F3820
16NSOP
20NSOP
24SOP
OCVP, Slew Rate ControlI2C2K / 128 / 64422 / 4HT45F3830
شماتیک مدار

نمای PCB مدار

محصول تمام شده

دانلود فایل های شماتیک و PCB

Humidifier

1397-11-25 11:47:42 +03:30