/استخدام
استخدام 1397-11-15 20:11:40 +03:30

مجموعه میکرو مدرن وارد کننده انواع قطعات الکترونیک مخابراتی و پزشکی، جهت توسعه سازمانی و تکمیل نیروی انسانی خود، از علاقه‌ مندان واجد شرایط دعوت به همکاری مینماید. شما میتوانید با تکمیل فرم درخواست ذیل و ارسال آن برای واحد رایانه میکرو مدرن نسبت به ثبت درخواست همکاری خویش اقدام فرمایید.
پس از بررسی اولیه اطلاعات ارسال شده، در صورت واجد شرایط بودن برای واحد مدنظر، از شما جهت شرکت در مصاحبه حضوری، دعوت بعمل خواهیم آورد.

اطلاعات فردی

 

سوابق تحصیلی

 

سوابق کاری